מעבר לתוכן ישראל-עברית
ישראל HP.com מוצרים ושרותים תמיכה ודרייברים פתרונות כיצד לרכוש
» צור קשר
ישראל HP.com

תעודת אחריות

שירות HP. עובד לרשותך!
» 

תמיכה ודרייברים

» Download 2006 Warranty Statement in English
» للحصول على شهادة الضمان...أصغط هنا
» מרכז מידע ותמיכה טלפוני
» מהות האחריות
» משך האחריות ותקופתה
» תיקונים הטעונים תשלום
» הגבלת אחריות
» שירות לאחר אחריות
» המלצות
» מעבדה ונקודות איסוף
» רישום באתר HP
» קשר ישיר אלינו
תחילת התוכן

חברת היולט-פקרד (להלן HP), מודה לך על שבחרת באחד ממוצריה, מברכת אותך על הצטרפותך לחוג לקוחותיה ומתכבדת להעניק לך אחריות למוצר שרכשת בתנאים המפורטים להלן.

text imageHP ממליצה לך לקרוא לפני הפעלת המוצר החדש את תעודת האחריות המפורטת בהמשך, כמו גם את המדריך למשתמש המצורף למוצר. לרשותך, להורדה, קובץ pdf של תעודת האחריות.

לחץ להורדה (pdf, 415KB.)

שירות HP. עובד לרשותך.

מרכז מידע ותמיכה טלפוני

חברת HP מעמידה לרשות לקוחותיה אתר אינטרנט וכן מרכז מידע טלפוני אשר מטרתו לסייע ללקוחות בכל הקשור להתקנות, שאלות והבהרות לכל אורך חיי המוצר. כתובת האתר: www.hp.co.il/support .
ניתן לקבל שירות טכני (לאחר רכישת המוצר) ו/או לפתוח קריאת שירות באמצעות האתר, בכתובת: www.hp.co.il/contact , או באמצעות מרכז התמיכה הטלפוני:

מוצרים מספר טלפון שעות פעילות
מחשבים שולחניים (למעט HP Pavilion), מחשבים ניידים(למעט HP Pavilion, Compaq Presario), מסכים,  מוצרי גיבוי וטייפים, מחשבי כף יד (iPAQ), מדפסות לייזר עסקיות, מדפסות פורמט רחב.
 09-8304848
ימים א'- ה' 09:00 – 18:00

מדפסות הזרקת דיו, מדפסות לייזר ביתיות, מוצרים משולבים, מצלמות, סורקים, מחשבים שולחניים HP Pavilion, מחשבים ניידים HP Pavilion ו- Compaq Presario.

1-700-503-048
ימים א- ה' 08:30 – 18:00

נציגינו במרכז התמיכה ישמחו לסייע לך בכל שאלה או פנייה כדי לאפשר לך הנאה מלאה ושלמה משימוש במוצרינו.
בכל מקרה של תקלה במוצר עליך לפתוח תחילה פניית שירות באמצעות אתר האינטרנט או לפנות אל מרכז התמיכה הטלפוני לשם קבלת סיוע ראשוני.
במקרה בו לא ניתן יהיה לפתור את הבעיה באופן מקוון או באמצעות התמיכה הטלפונית, יפנה אותך נציג התמיכה אל מעבדת השירות המוסמכת או אל נקודת האיסוף הקרובה ככל הניתן למקום מגוריך (המפורטים בסעיף 7 של מסמך זה).

יצוין כי עלויות העברת המוצר אל מעבדת השירות ו/או אל נקודת האיסוף ומהן חלות על הלקוח.


» חזרה למעלה

1. מהות האחריות

אחריות זו חלה על מוצר מתוצרת HP.
HP מתחייבת כי בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר, המוצר יהיה ללא פגמים בחומרים ובייצור, ויהיה תואם את המפרט הכלול בתיעוד המצורף לו. עם זאת, HP איננה מתחייבת כי המוצר יפעל ללא תקלות או הפרעות כלשהן. מפרט המוצר והוראות נוספות כלולים במדריך למשתמש (User Guide), וכן באתר www.hp.co.il.
שירות במסגרת אחריות יינתן על סמך הצגת תעודת אחריות זו, חתומה על ידי המשווק, בצירוף חשבונית רכישה מקורית של המוצר. לנוחיותך, הנך מוזמן להצמיד את חשבונית הרכישה לעמוד האחורי של מסמך זה.
באחריות הלקוח להתקין ולבדוק את המוצר בסמוך לקבלתו. במקרה שהמוצר אינו תקין, על הלקוח לפנות ל- HP לא יאוחר מחלוף 14 יום מתאריך הרכישה.
תכונות ו/או תפקודיות של המוצר במסגרת המוגדר במפרט שלו ו/או במדריך למשתמש ו/או בתקנים רלוונטיים החלים על המוצר (לרבות מספר פיקסלים פגומים בצג של מחשב נייד ומחשב כף יד) לא ייחשבו לתקלה.
במקרה שהמוצר נרכש מחוץ לישראל
, ייתכן שתתבקש לשלוח אותו (על חשבונך) למרכז שירות מורשה של HP במדינה אחרת; אחריות על מוצר המועבר אל מחוץ למדינה שבה נרכש תחול רק אם מוצר בעל מספר דגם זהה משווק במדינת היעד, ובכפוף לזמינות חלפים, לתנאי האחריות ולמועדי התיקון הנהוגים במדינת היעד. HP לא תשנה את הצורה, המבנה או התפקודיות של המוצר כדי לאפשר לו לפעול במדינה/אזור שבהם אין הוא אמור לפעול מסיבות משפטיות או מסיבות של תקינה.
אחריות זו כפופה לכל החוקים והתקנות העשויים לחול, ובכלל זה תקנות יצוא ויבוא.


» חזרה למעלה

2. משך האחריות ותקופתה

משך האחריות למוצרי HP הוא שנה אחת, אלא אם צוין אחרת במדריך למשתמש, בתיעוד המצורף למוצר או (במחשבים) בתווית המצויה בתחתית המחשב.
תקופת האחריות למוצר מתחילה בתאריך הרכישה המופיע על חשבונית הרכישה.
סוללות נטענות אשר הלקוח יכול להסירן זכאיות לתקופת אחריות בת שנה אחת; אין חלה עליהן יתרת תקופת האחריות שלה זכאי מוצר HP אשר אליו הן קשורות. סוללות נטענות שהן בלתי-נתיקות ואשר רק HP או ספקי השירות המורשים שלה יכולים להחליפן זכאיות לאותה תקופת אחריות החלה על מוצר HP שבו הן מותקנות.


» חזרה למעלה

3. תיקונים הטעונים תשלום

HP תהא רשאית לגבות תמורה עבור תיקון או החלפה שיבוצעו במוצר אם יידרשו עקב אחד או יותר מן הגורמים הבאים:
כוח עליון; נזקי דליקה/אש/מים; הפרעות חשמל; שימוש בחומרה, תוכנה, ממשקים או חומרי עזר שלא סופקו על ידי HP, או אשר אינם מתוצרת HP.
זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות: שימוש במוצר בניגוד להוראות במדריך למשתמש; קלקול או נזק למוצרים מתכלים, לכיסוי חיצוני, לצבע או ציפוי המוצר, ולחלקים העשויים מבקליט, פלסטיק או גומי; הפעלת לחץ על מסך של מחשב כף יד; הובלה על ידי הלקוח; ואי קיום הגבלות חוקיות בינלאומיות (כגון לגבי כונן DVD, הגבלת אזורי צפייה).
תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם HP, לרבות (במחשבי כף יד) הסרת המדבקה המגינה על הגוף הפנימי של המוצר בפני פתיחה.

» חזרה למעלה

4. הגבלת אחריות

חברת HP אינה מתחייבת להתאמת המוצר למטרה או לייעוד מסוימים כלשהם.
חברת HP לא תהיה אחראית כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק עקיף או תוצאתי,  ובכלל זה אובדן או מחיקה של יישומים או מידע, הוצאות שחזור, איבוד זמן ו/או אובדן הכנסות, פגיעה במוניטין וכיו"ב, לרבות אם ייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר (ראה גם להלן – פרק המלצות).

» חזרה למעלה

5. שירות לאחר אחריות

שירות תיקון למוצרים לאחר תקופת האחריות יסופק כנגד תשלום. התיקון עשוי להיערך בארץ או בחו"ל, ולהתבצע, על פי שיקול דעת HP, באמצעות החלפת המוצר או חלקים ממנו במוצר חלופי מחודש. המוצר או החלק החלופי יכול להיות משופץ או משומש, אך בכל מקרה יהיה שווה ערך לחדש, או טוב ממנו, מבחינה פונקציונלית. קיימים קווי מוצר, לרבות מכשיר משולב, מדפסת הזרקת דיו, מצלמה, סורק, צורב, מסך וטייפ גיבוי אשר השירות עבורם ניתן אך ורק באמצעות החלפתם במוצר מחודש; פרטים מעודכנים במרכז המידע והתמיכה.
במוצרים אשר משך האחריות עליהם הנו יותר משנה אחת יחול בשנת האחריות השנייה/שלישית כל האמור בסעיף זה (מלבד גביית תשלום). בנוסף לא תחול על HP מחויבות (1) למועדי תיקון, ו-(2) להספקת חלקי חילוף לאחר תקופת האחריות הכוללת.
בתיקון מחשבים אשר להם אחריות איסוף ממען הלקוח (מצוין על גבי תווית בתחתית המחשב) לא תחול על HP מחויבות באשר לזמן המתנה.
סעיפים 3,4 יישארו בתוקף לאחר תום תקופת האחריות ויחולו על שירות הניתן למוצר כנגד תשלום (בשינויים המחויבים).

» חזרה למעלה

6. המלצות

חברת HP מאחלת לך הנאה שלמה משימוש במוצר החברה החדש שרכשת. להשלמת ההנאה ממוצרינו, אנו ממליצים לכל לקוחותינו:
לבצע גיבוי של המידע המצוי על המוצר באופן רציף, ובכל מקרה לפני מסירת המוצר למעבדה לשם תיקון. לפני מסירה לתיקון מומלץ גם להסיר מן המוצר מידע חסוי, קנייני או אישי.
ל- HP מגוון של חבילות שירות המציעות תוכניות הארכה והרחבה של האחריות הבסיסית. לקבלת מידע נוסף, אנא פנה למרכז המידע והתמיכה הטלפוני, כמפורט לעיל.

» חזרה למעלה

7. תמיכה טלפונית, מעבדות ונקודות איסוף

מוצרים*

תמיכה טלפונית

מעבדות ונקודות איסוף

מספר טלפון

שעות פעילות

שם

כתובת

מחשבים שולחניים ומחשבי AIO עסקיים (למעט HP Pavilion ); מחשבים ניידים (למעט HP Pavilion , Compaq Presario ); מסכים; מוצרי גיבוי וטייפים; מחשבי לוח מסדרת Elite ; מדפסות לייזר עסקיות; מדפסות פורמט רחב

09-8304848

ימים א'- ה' 08:00 – 17:00

נקודת איסוף

רח' היצירה 18 , קרית אריה, פתח תקוה

מדפסות הזרקת דיו; מדפסות לייזר ביתיות; מדפסות משולבות; סורקים; מחשבים שולחניים ומחשבי AIO מסדרת HP Pavilion ; מחשבים ניידים HP Pavilion ,Compaq Presario , HP Envy ; מחשבי לוח מסדרות Envy/Pavilion

1-700-503-048

ימים א- ה' 08:30 – 18:00

מעבדה מוסמכת לשרות HP

רח' ברשבסקי 10,
ראשון לציון
א- ה' 09:00 – 18:00

נקודת איסוף ת"א

סניף  זיג זאג
חומה ומגדל 12 ת"א, או דרך נחל איילון 17 ת"א
א- ה' 09:00 – 17:00

נקודת איסוף צפון

סניף פדקס, חיפה שדרות ההסתדרות 228, 
צומת קריית אתא, 
חיפה
א'-ה', 10:00-20:00

נקודת איסוף דרום

סניף UPS , דרך חברון 66,
באר שבע
א- ה' 08:00 – 19:30

סניף פדקס ,צומת ראם, מתחם יבולים,  מסמיה
 א'-ה', 08:00-20:00
ו'     , 10:00-13:00

נקודת איסוף ירושלים

מחשבים - סניף הוריקן
אבן שפרוט 10 ירושלים
א'-ה', 09:00 - 17:00

מדפסות - פדקס, כנפי נשרים 22, ירושלים
א'-ה', 08:00 - 18:45


*נכון למועד פרסום תעודה זו. נציגינו במרכז התמיכה ובמעבדה ישמחו לסייע לך בכל שאלה או פנייה כדי לאפשר לך הנאה מלאה ושלמה משימוש במוצרינו. אם הנך מעוניין ברכישת חלקי חילוף אנא פנה אל ספק החלפים המורשה בטלפון 03-9596666, רח' ברשבסקי 10, ראשון לציון.

» חזרה למעלה

8. רישום באתר HP

הנך מתבקש להקפיד על רישום כל הפרטים הנדרשים והעברתם ל- HP תוך 14 יום ממועד הרכישה לאתר האינטרנט:
» www.hp.co.il/warranty
אי העברת הפרטים עלולה לעכב אספקת שירות/אחריות למוצר.

» חזרה למעלה
 

9. קשר ישיר אלינו

טיפלו בך? שירתו אותך כהלכה? רוצה לתת משוב? נשמח לשמוע את קולך.
אנא שלח לנו מייל לכתובת: your.voice@hp.com

או השאר לנו פרטים בכתובת: www.hp.co.il/contact/direct ונחזור אליך בהקדם.

» חזרה למעלה
 

10. פרטים למילוי על ידי המשווק


הפרטים למילוי על ידי המשווק:
 • שם המוצר ותיאורו
 • שם הדגם
 • מספרו הסידורי של המוצר
 • שנת הייצור
 • תאריך הרכישה
 • פרטי המשווק

» חזרה למעלה
 

11. פרטי היצרן

כתובת האינטרנט ומספרי הטלפון לשירות ותמיכה מופיעים בתחילת העמוד.

 • היצרן: Hewlett-Packard Company
 • שמו המסחרי של היצרן: HP
 • נציג היצרן: 
              היולט-פקרד (ישראל) בע"מ
              רח' דפנה 9, רעננה 43662
              טל': 09-7623222
              פקס: 09-7440066

» חזרה למעלה

 

מידע נוסף לגבי מחשבים

א. מידע בעניין סוללות

כבכל סוללה, תפוקתה המרבית של הסוללה המסופקת עם מחשב נייד מתוצרת HP תפחת עם הזמן ו/או עם השימוש. משך חיי הסוללה ישתנה בתלות בגורמים הנובעים מתצורת המוצר ומהשימוש בו, וביניהם - דגם המוצר, מאפייניו, היישומים המופעלים על המוצר והגדרות צריכת האנרגיה שלו. מידע נוסף בעניין הטענת המוצר/שימוש בסוללות מופיע במדריך למשתמש.

ב. מידע בעניין מחשבים בתצורת זיכרון של 4 גיגה בייט

במחשבים עם מערכת הפעלה בת 32 ביט, כל הזיכרון אשר מעבר ל-3 גיגה בייט עשוי להיות בלתי זמין מאחר שהוא נמצא בשימושם של משאבי המערכת. יצוין כי אין מדובר בתופעה המוגבלת למחשבי HP או Compaq. עוד יצוין כי תצורה של 4 גיגה בייט איננה נמדדת בהיקף זיכרון זמין בלבד אלא באה לידי ביטוי בביצועי המחשב. כדי לבדוק מהו מלוא הזיכרון המותקן הפעל את המחשב ולחץ על מקש F10; יופיע תפריט ה-BIOS של המערכת ובו יוצג הזיכרון המלא.
 

ג. הסכם רישיון למשתמש סופי

בהתקנה, העתקה, הטענה מן האינטרנט או שימוש בדרך אחרת במוצר תוכנה המותקן מראש במחשב HP הנך מקבל עליך את תנאיו של רישיון HP למשתמש סופי. אם אינך מקבל תנאים אלה, סעדך היחיד יהא החזרת המוצר השלם (חומרה ותוכנה) בתוך 14 יום כנגד קבלת החזר, בכפוף למדיניות החזרת המוצרים של מקום הרכישה. למידע נוסף או לבקשת החזר בגין המחשב אנא פנה אל נקודת המכירה (המשווק).
 

ד. מידע בטיחות

למידע נוסף, פנה אל המסמך "מידע בטיחות ותקינה" בספריית ה"מדריכים למשתמש". הקש על התחל ואחר על תוכניות ומדריכים למשתמש.
 
אזהרה: כדי להפחית את הסיכון להלם חשמלי או נזק לציוד:
 • אל תנתק את תקע ההארקה של כבל הכוח. תקע ההארקה הנו רכיב בטיחות חשוב.
 • חבר את כבל הכוח אל שקע בעל הארקה שניתן לגשת אליו בקלות בכל עת.
 • נתק את הספקת הכוח לציוד על ידי הוצאת כבל הכוח מן השקע החשמלי.
 • מחשש לחשיפה ישירה לקרן לייזר, אל תנסה לפתוח את המארז של כונני CD ו-DVD.

אזהרה: מחשב אישי עשוי להיות כבד; בהזיזך אותו השתמש בשיטות הרמה נכונות מבחינה ארגונומית.

אזהרה: כדי לצמצם סיכון לפציעה רצינית קרא את ה"מדריך לבטיחות ונוחות" אשר בכתובת האינטנט www.hp.com/ergo .

 


» חזרה למעלה

 

שירות HP. עובד לרשותך.
כל האמור בתעודה זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לשני המינים
גרסת הדפסה
הצהרת פרטיות שימוש באתר זה משמעו שאתה מסכים לתנאיו
© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.